top of page
WD - 2024-02-21T181130.337.png

Gwasanaethau Angladdau

Mae pob bywyd yn arbennig ac felly hefyd eu ffarwel
WD - 2024-02-20T194006.312.png
Gwasanaethau Angladdau

Yn A G Evans & Meibion, rydym yn deall bod pob bywyd yn unigryw, ac mae ffarwelio ag anwylyd yn brofiad hynod bersonol ac emosiynol. Mae ein tudalen Gwasanaethau Angladdau yn ymroddedig i roi dealltwriaeth gynhwysfawr i chi o'r ystod o wasanaethau rydym yn eu cynnig, pob un wedi'i deilwra i sicrhau bod ffarwel eich anwyliaid yn deyrnged hardd a chalonogol.

Ein Dull

Mae ein hymagwedd at wasanaethau angladd wedi’i gwreiddio mewn tosturi, parch, a sylw i fanylion. Ymfalchïwn yn eich tywys trwy’r cyfnod heriol hwn gyda’r gofal mwyaf, gan sicrhau bod pob agwedd ar yr angladd yn cyd-fynd â’ch dymuniadau a phersonoliaeth eich anwylyd. Mae ein cwmni wedi ymrwymo i greu ffarwel ystyrlon a chofiadwy sy'n dathlu taith eu bywyd.

Ffarwelion Personol

Credwn fod pob stori bywyd yn haeddu ffarwel unigryw a phersonol. Mae ein Gwasanaethau Angladdau yn cwmpasu ystod eang o opsiynau, sy'n eich galluogi i greu gwasanaeth sy'n wirioneddol adlewyrchu gwerthoedd, nwydau a phersonoliaeth eich anwyliaid. P'un a ydych am gael angladd traddodiadol, dathliad cyfoes o fywyd, neu angladd gwyrdd eco-ymwybodol, mae gennym yr arbenigedd i wneud iddo ddigwydd. Eich dewis chi yw pob dewis ac rydyn ni yma i'ch cefnogi chi i wneud y dewisiadau hynny'n hyderus.

Close Up of Pink Roses
Sunny Backyard

Ein Gwasanaethau

  • Gwasanaethau Angladd Traddodiadol: I'r rhai sy'n ffafrio ffarwel bythol a chlasurol, rydym yn cynnig gwasanaethau angladd traddodiadol sy'n cynnwys ymweliad, seremoni angladd, a chladdu neu amlosgi. Gallwn addasu'r gwasanaethau hyn i anrhydeddu bywyd unigryw eich cariad.

  • Dathlu Bywyd: Mae gwasanaeth Dathlu Bywyd yn ffordd bersonol a dyrchafol i goffáu taith anwylyd. Mae'n canolbwyntio ar atgofion llawen, cyflawniadau a'r effaith gadarnhaol a gawsant ar fywydau pobl eraill.

  • Angladdau Gwyrdd Eco-gyfeillgar: Os oedd gan eich anwylyd angerdd dros yr amgylchedd, rydym yn cynnig opsiynau angladd gwyrdd ecogyfeillgar sy'n lleihau'r effaith ar y blaned. Mae'r rhain yn cynnwys casgedi bioddiraddadwy, safleoedd claddu naturiol a gwasanaethau carbon-niwtral.

  • Amlosgiadau Uniongyrchol: Yn opsiwn syml a chost-effeithiol, mae amlosgiadau uniongyrchol yn golygu amlosgi’r ymadawedig heb seremoni angladd ffurfiol. Mae'r dewis hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt ddull symlach.

  • Gwasanaethau Coffa:Mae gwasanaeth coffa yn darparu hyblygrwydd o ran amserlennu a lleoliad, gan ganiatáu i chi gynnal teyrnged yn ddiweddarach neu mewn lleoliad unigryw.

 

Eich Partner mewn Cynllunio

Yn A G Evans & Feibion, rydym yn fwy na dim ond trefnwyr angladdau; ni yw eich partneriaid wrth gynllunio ffarwel ystyrlon. Mae ein tîm ar gael 24/7 i ateb eich cwestiynau, trafod eich opsiynau, a darparu’r cymorth sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod eich anwyliaid. cofir y parch a'r urddas y maent yn ei haeddu.

bottom of page