top of page
WD - 2024-02-21T175520.161.png

Amdanom ni

Yn eich tywys gyda thosturi trwy amseroedd anodd
Flowers
Ychydig amdanom ni

Yn A G Evans & Meibion, rydym yn fwy na dim ond trefnwyr angladdau. Rydym yn deulu ymroddedig, wedi'n gwreiddio mewn ymrwymiad dwys i wasanaethu ein cymuned gyda thosturi, parch a chefnogaeth ddiwyro yn ystod eiliadau mwyaf heriol bywyd. Mae ein stori yn un o dreftadaeth, traddodiad, a dealltwriaeth ddofn o bwysigrwydd anrhydeddu atgofion ein hanwyliaid.

Ein Treftadaeth

Sefydlwyd gan ein tad, Arthur Evans, yng Ngharrog yn 1965, A G Evans & Mae gan Feibion hanes cyfoethog sy'n rhychwantu cenedlaethau. Roedd gweledigaeth Arthur yn glir: darparu gwasanaethau angladd personol a oedd yn dathlu unigrywiaeth bywyd pob unigolyn. Ym 1971, symudwyd i'r Bala, lle rydym wedi parhau i wasanaethu'r gymuned gyda'r un ymroddiad a gofal twymgalon. Er ein bod yn anffodus yn ffarwelio â’n tad annwyl yn 2016, mae ei etifeddiaeth yn parhau ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Traddodiad Teuluaidd

Heddiw, A G Evans & Mae Sons yn cael ei redeg gan feibion Arthur, David ac Errol Evans. Mae ein hymrwymiad i gynnal etifeddiaeth ein tad yn ddiwyro. Rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau angladd sy'n parchu ac yn anrhydeddu unigoliaeth pob person yr ydym yn ei wasanaethu. Fel trefnydd angladdau lleol, annibynnol a theuluol, rydym yn deall anghenion unigryw ein cymuned ac rydym bob amser yma pan fyddwch ein hangen fwyaf.

Candles
Branch of Flowers

Meet Our Team

Bernard Kenney & Daughter Funeral Service is owned by Bernard Kenney,  managed by his daughter Dianne BSc, DipFD and DipFAA. Her dedication to excellence is evident through her qualifications, gaining the Diploma in Funeral Arranging & Administration and the Diploma in Funeral Directing.

Our Commitment to Transparency

At Bernard Kenney & Daughter, transparency is paramount. We disclose our interests and uphold the highest ethical standards in all our dealings. Families can trust that our focus remains solely on meeting and exceeding their expectations, with no hidden agendas or material interests to compromise the integrity of our service.

Get in Touch

For compassionate support and personalised funeral services, trust Bernard Kenney & Daughter Funeral Service to honour the memory of your loved ones with dignity, respect and unwavering professionalism.

bottom of page